Sri Sri Mahavathar Babaji
Sri Sri Lahiri Mahasayar
Sri Sri swamy Sri Yuktheswar giri
Yogi Paramahamsa Yogananthar
Ramakrishna paramahamsar
Swamy Vivekananda
Ramalinga Vallalar
Shiradi Sai Baba